Close

Ohlášky slavnost Nejsvětější Trojice, 7.6.2020

7.6. neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
11.6. čtvrtek slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
14.6. neděle poutní slavnost SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

  • V tomto týdnu budou mše svaté v obvyklých časech, Navíc bude ve čtvrtek o slavnosti Božího Těla také večerní mše sv. v 18 hodin.
  • po této mši sv. (ve čtvrtek 11.6.) bude následovat Eucharistická adorace (místo obvyklého pátku). Kdo byste se chtěl přihlásit na přítomnost během adorace, je možnost se zapsat do rozpisu vzadu na stolečku a od pondělí také do tabulky na internetu.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 3.680,- Kč,
  • Prosím také, abyste se zapisovali do rozpisu čtenářů na obou nedělních mších.
  • Děkuji všem, kdo už se zapojili do služby úklidu kostela, ale prosím, aby se přidali i další – je to služba pro celé naše společenství a nemůže to ležet jen na několika rodinách! Můžete si vybrat termín, který vám vyhovuje, případné dotazy vám zodpoví paní Irenka Březinová, která službu úklidu koordinuje.
  • V pátek 12.6. vás zveme na Noc kostelů. Program bude letos zjednodušený, pokud byste chtěli vzít někomu plakátek, jsou k dispozici. Bude příležitost mimo jiné seznámit se s naším kostelem a jeho historií,  podívat se na nějaká videa, vylézt na kostelní věž, nebo navštívit kapli bratří.
  • Příští neděli (14.6.) máme farní pouť s následným pohoštěním a odpoledním farním setkáním – bude na ní už tradiční kolotoč a také živá hudba, počítáme zase s pohoštěním – společným obědem. Začali bychom po druhé mši sv., tj. kolem půl 12  a prosím o napečení buchet a dalších dobrot, přinést můžete také tradiční sekanou. Pokud byste se k pohoštění chtěli na něco zeptat nebo domluvit (např. co přinést), obraťte se na Míšu Gašpárkovou, která přes to bude mít přehled. A zároveň prosím, jestli by si někdo z mužů mohl vzít na starost nákup nápojů (bílé víno už máme zajištěné :-)) Pokud ano, dejte prosím vědět Jeronýmovi.
  • Letošní školní rok uzavřeme farním táborákem (21.6. v 17 hodin).
  • Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, rozhodli naši biskupové, že zakáží tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích ve všech diecézích na území České republiky. Prosím tedy i vás, abyste tyto tiskoviny nepřinášeli do našeho kostela!

Pán Bůh vám na přímluvu sv. Antonína žehnej!

Jeroným Jurka ofm, administrátor farnosti,

mail: jeronym.ofm@seznam.cz, mob. 608 868 792

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *