Ohlášky 23. neděle v mezidobí, 5.9.2020

6.9. neděle 23. neděle v mezidobí
8.9. úterý svátek Narození Panny Marie
13.9. neděle 24. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše svaté v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce vybralo 5.600,- Kč
  • pátek 11. září bude po večerní mši pravidelná adorace Eucharistie do 22 hodin. Pokud byste se chtěl někdo zapojit do služby přítomnosti v kostele během adorace, kontaktujte br. Jeronýma, který vám dá odkaz na sdílenou tabulku přítomnosti. Do ní se můžete podle svých možností zapsat.
  • k výuce náboženství v 10 hodin v učebně na faře. Vlastní výuka náboženství začne od října.
  • Již předem vás chceme upozornit na dvě události:
    • neděli 20. září bude mše sv. věnována na poděkování těm, kteří žili před námi v našem městě a díky kterým máme, mimo jiné, i náš kostel a faru. A také prosbě za smír všeho zlého, k čemu zde došlo, zvláště mezi Čechy a Němci. K této příležitosti chceme vytvořit seznam jmen a rodin, které do této mše sv. zahrneme – jistě to nebudou všichni, ani většina – ale aspoň někteří. Pokud byste chtěli někoho do tohoto seznamu doplnit, můžete tak udělat na farních webových stránkách.
    • Téhož dne se koná Pochod života, na usmíření za zločiny, které se staly ve 2. světové válce vůči židům. Pochod vyjde ze tří míst v Česku, Německu a Polsku a setká se na Trojzemí. Další informace jsou na plakátcích, který je v příloze nebo si je můžete vzít vzadu v kostele (visí i na nástěnce).