Adventní roráty

V adventu se scházíme k rorátní mši sv. při svíčkách – každý pátek v 6.30.