Velikonoční bohoslužby

Těšíme se na společné slavení letošních velikonočních bohoslužeb. V případě změny času dáme vědět na této stránce.

Bohoslužby, které jsou v tabulce červeně označené, budeme živě přenášet na YouTube kanálu naší farnosti.

Požehnané Velikonoce a vědomí Boží přítomnosti v našich životech přejí bratři Jeroným, Dominik, Felix a Bernard a sestra Jana z ruprechtické fary.