Ohlášky slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 4.4.2021

4.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží Velikonoční
5.4. pondělí Pondělí v Oktávu velikonočním
11.4. neděle 2. neděle velikonoční

  • Nedělí začínáme velikonoční dobu. Mše sv. budou v pondělí ráno v 9 hodin a dále pak už v obvyklých časech.
  • Minulou neděli se vybralo do pokladničky 4.610,- Kč a na Velký pátek se při sbírce na Svatou zemi vybralo 4.044,- Kč
  • V pátek (první v měsíci) bude obvyklá adorace od večerní mše sv. (v 18 hod.) do 20:30.
  • Přejeme vám všem radostné a požehnané Velikonoce!