Ohlášky 5. neděle velikonoční, 2.5.2021

2.5. neděle 5. neděle velikonoční
3.5. pondělí svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
9.5. neděle 6. neděle velikonoční

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech, v neděli stále dvě (v 9 a 10:30 hod.). Mše sv. v 9 hodin je zároveň přenášená internetem na YouTube.
  • Minulou neděli se vybralo do pokladničky 4.100,- Kč.
  • V pátek (první v měsíci) bude obvyklá tichá adorace od večerní mše sv. do 22 hod., během adorace je kostel otevřený k návštěvě a individuální modlitbě.
  • Na konci května (v pátek 29.5.) bude i náš kostel zapojen do Noci kostelů – přislíbili jsme také pomoc při hlídání kostela U Obrázku, ve kterém bude probíhat výstava „Nebe bylo plné hvězd“, která připomene akci K a akci Ř o likvidaci klášterů v r. 1950, předpokládáme, že bude přístupná o víkendech. Bližší podrobnosti vám oznámíme co nejdříve.
  • Na farní radě jsme domluvili termíny prvního svatého přijímání (30.5.) a také Farní pouti (13.6.).
  • Také se pokusíme obnovit program pro malé děti při nedělní mši. Zkusíme novou podobu – krátké slůvko pro ně před kázáním a pak možnost tvoření – vše zatím v kostele. Poprvé příští neděli 9.5.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít nové číslo Listu libereckých farností.