Ohlášky 6. neděle velikonoční, 9.5.2021

9.5. neděle 6. neděle velikonoční
12.5. středa památka sv. Leopolda Mandiče, kněze
13.5. čtvrtek slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
14.5. pátek svátek sv. Matěje, apoštola
16.5. neděle 7. neděle velikonoční

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech, v neděli stále dvě (v 9 a 10:30 hod.). Ve čtvrtek, o slavnosti Nanebevstoupení bude ještě druhá mše svatá večer v 18 hodin.
  • Minulou neděli se vybralo do pokladničky 3.720,- Kč.
  • V pátek (první v měsíci) bude obvyklá tichá adorace od večerní mše sv. do 22 hod., během adorace je kostel otevřený k návštěvě a individuální modlitbě.
  • Na konci května (v pátek 29.5.) bude i náš kostel zapojen do Noci kostelů – přislíbili jsme také pomoc při hlídání kostela U Obrázku, ve kterém bude probíhat výstava „Nebe bylo plné hvězd“, která připomene akci K a akci Ř o likvidaci klášterů v r. 1950, předpokládáme, že bude přístupná o víkendech. Pokud už teď víte, že byste se mohli zapojit, zapište se do tabulky na stolečku, nebo se přihlaste u Jeronýma.
  • Komunita Blahoslavenství vás zve na seminář o Farních evangelizačních buňkách, který se uskuteční On-line 15.5.2021. Základní program bude volně přístupný přes kanál youtube, na večerní setkání v buňkách od 19:00 je třeba se přihlásit a každý dostane mailem link. Více na plakátku. Akce se bohužel kryje se seminářem pro Formaci služebníků, pokud se této formace účastníte, tak jí dejte přednost.
  • Po první nedělní mši v 9 hodin bude setkání ministrantů.