Foto z vigílie Seslání Ducha sv.

V předvečer Letnic jsme oslavili vigílii v kapli U Obrázku. Byla to nádherná slavnost, při které také přijali svátost biřmování naši katechumeni. Za fotky velké díky Filipovi Novákovi.