Ohlášky 21. neděle v mezidobí, 22.8.2021

22.8.    neděle   21. neděle v mezidobí   
24.8.    úterý     svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25.8.    středa   památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona III.ř.   
27.8.    pátek     památka sv. Moniky
28.8.    sobota   památka sv. Augustina, biskupa a uč. církve   
29.8.    neděle   22. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.580,- Kč.
  • V sobotu 28.8. bude ve městě v arciděkanském kostele setkání Fatimského apoštolátu s P. Dokládalem a večer pak koncert v rámci festivalu Bohemia cantat.
  • Na závěr prázdnin, v pondělí 30.8. večer, bychom chtěli uspořádat na farní zahradě táborák s venkovním kinem, další informace najdete na plakátku.
  • Požehnání školákům a školních pomůcek bude na závěr nedělní mše svaté 5. září. Po mši pak bude setkání rodičů spolu s katechety (br. Bernard a sr. Bonaventura) k výuce náboženství. Přihlášky jsou buď online na webu farnosti, nebo je najdete vzadu v kostele.
  • Od září také začnou (nebo budou pokračovat) další pravidelná setkání různých skupin v naší farnosti. Také jistě začne nějaké setkávání ke katechezi dospělých. Konkrétní čas a podobu ještě nevíme, ale pokud byste věděli o někom, kdo by se chtěl připravovat na biřmování nebo křest, povzbuďte ho, aby se přihlásil u bratra Jeronýma.
  • Tento týden budeme s bratrem Dominikem na společné dovolené definitoria (provinčního vedení), kněžsky nás zde bude zastupovat br. Lukáš.