Ohlášky 22. neděle v mezidobí, 29.8.2021

29.8. neděle 22. neděle v mezidobí
3.9. pátek památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
5.9. neděle 23. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3920,- Kč.
  • Na závěr prázdnin, v pondělí 30.8. večer, bude na farní zahradě táborák s venkovním kinem, další informace najdete na plakátku nebo zde.
  • Ve středu 1.9. se sejde Farní rada k projednání věcí, týkajících se začátku školního roku. Pokud byste měli nějaké podněty, řekněte je Jeronýmovi, Bernardovi, nebo někomu z členů FR.
  • Tento pátek bude první v měsíci. Po večerní mši svaté bude společná adorace se svátostným požehnáním a pak bude příležitost k individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin, jako každý pátek.
  • Požehnání školákům a školních pomůcek bude na závěr příští nedělní mše svaté 5. září. Po mši pak bude setkání rodičů spolu s katechety (br. Bernard a sr. Bonaventura) k výuce náboženství.
  • Přihlášky do náboženství jsou buď online na webu farnosti, nebo je najdete vzadu v kostele.
  • Od září také začnou (nebo budou pokračovat) další pravidelná setkání různých skupin v naší farnosti. Také jistě začne nějaké setkávání ke katechezi dospělých. Konkrétní čas a podobu ještě nevíme, ale pokud byste věděli o někom, kdo by se chtěl připravovat na biřmování nebo křest, povzbuďte ho, aby se přihlásil u bratra Jeronýma.