Ohlášky 23. neděle v mezidobí, 5.9.2021

5.9.    neděle              23. neděle v mezidobí
8.9.    středa              svátek Narození Panny Marie
12.9.    neděle              24. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin, jako každý pátek. Pokud byste někdo chtěl pomoci se zajištěním přítomnosti během adorace, kontaktujte br. Jeronýma nebo Aleše Pecháčka, přihlašuje se pomocí sdílené tabulky na internetu.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.400,- Kč.
  • Ve středu 1.9. se sešla poprvé po prázdninách Farní rada. Zúčastnila se jí už také naše nová pastorační asistentka, sestra františkánka Bonaventura. Informace z FR si můžete přečíst na nástěnce.
  • V příloze si můžete přečíst okružní list Otce biskupa k synodálnímu procesu v naší diecézi.
  • Ohlášky a další informace ze života farnosti posíláme zájemcům emailem. Pokud byste chtěli dostávat tyto maily, vyplňte formulář na stolečku, nebo napište na farní mail, příp. kontaktujte br. Jeronýma.
  • Požehnání školákům a školních pomůcek bude tuto neděli před závěrečným požehnáním. Protože se ale tento týden koná taky skautská akce, bude příležitost nechat si požehnat batůžky, penály a další školní pomůcky také na závěr mše sv. příští neděli, tj. 12.9.
  • Dnes po skončení mše sv. se koná na faře v učebně setkání rodičů s katechety (br. Bernard a sr. Bonaventura) k výuce náboženství. Přihlášky jsou buď online na webu farnosti, nebo je najdete vzadu v kostele.
  • Také vás ostatní zvu po nedělní mši na faru, kde se můžete setkat a popovídat nad šálkem kávy či čaje, tak jak to bylo obvyklé.
  • Plánujeme v tomto školním roce přípravu na biřmování pro dospělé, pokud byste měl někdo zájem se zúčastnit, nebo byste věděli o někom, kdo by mohl mít zájem, povzbuďte ho, aby se přihlásil u bratra Jeronýma.