Posvícení – slavnost posvěcení kostela

Zveme všechny na posvícení – slavnost posvěcení našeho kostela. Mši svatou na poděkování a za usmíření minulosti budeme sloužit v sobotu 18.9.2021 v 18 hodin.