Ohlášky 24. neděle v mezidobí, 12.9.2021

12.9. neděle 24. neděle v mezidobí
13.9. pondělí památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
14.9. úterý svátek Povýšení svatého kříže
15.9. středa památka Panny Marie Bolestné
16.9. čtvrtek památka sv. Ludmily, mučednice
17.9. pátek svátek Stigmatizace sv. Františka
18.9. sobota Slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA
19.9. neděle 25. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech
  • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin, jako každý pátek.
  • V sobotu budou v našem kostele oddáni Vladimír Čirva a Livia Hoffmanová, svatební mše svatá bude od 11 hodin.
  • V sobotu při večerní mši svaté budeme slavit Posvícení – slavnost Posvěcení našeho kostela před 111 lety! Zároveň při této mši svaté poděkujeme všem, kdo se o vybudování našeho kostela zasloužili, a také za všechny, kdo ho od té doby spravovali a starali se o jeho provoz až do současnosti. A také budeme prosit za usmíření všeho zlého, co se po tuto dobu stalo, zvláště mezi Čechy a Němci. Všechny vás moc zvu!
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.340,- Kč. 
  • Také se už obnovily zkoušky Chrámového sboru na naší faře. Zvou také další k účasti – pokud rádi zpíváte, přijďte na faru v úterý od 19 hodin.
  • Protože se minulý víkend konalo náhradní ukončení skautského tábora a mnohé děti zde nemohly být, bude i tuto neděli Požehnání školních pomůcek před závěrečným požehnáním. 
  • Dnes po skončení mše sv. se koná na faře v sále beseda s paní Dominikou Blackapple, průmyslovou designérkou, poradkyní „startup“ projektů v Palo Altu, která roky spolupracuje s jedním dívčím sirotčincem v Keni. Pustí nám prezentaci, kterou je možno nazvat „Chudoba v Keni očima jedné mámy a jak z toho všeho (možná) ven…“ 
  • Plánujeme v tomto školním roce přípravu na biřmování pro dospělé, pokud byste měl někdo zájem se zúčastnit, nebo byste věděli o někom, kdo by mohl mít zájem, povzbuďte ho, aby se přihlásil.