Ohlášky 30. neděle v mezidobí, 24.10.2021

24.10. neděle 30. neděle v mezidobí
28.10. čtvrtek svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
31.10. neděle 31. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech kromě čtvrtka 28.10., kdy ve státní svátek bude ranní mše svatá v 9 hodin.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.120,- Kč. Dnešní sbírka bude odeslána na podporu misií ve světě.
  • ve čtvrtek 28. října nebude setkání ve farní kavárně U Kostelní myši, znovu se potkáme další čtvrtek 4.11. a pak v neděli 7. listopadu, kdy se bude na faře konat Deskohraní od 14 do 17 hodin. Nebojte se přizvat i své známé. Bližší informace ještě dodáme.
  • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k pravidelné individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin.
  • Po dlouholetém úsilí skupinky nadšenců se podařilo zahájit opravu Mariánského sloupu u Židovského hřbitova. Socha panny Marie byla snesena a odvezena k nutným restaurátorským pracím.
  • Minulou neděli zahájil otec biskup v katedrále synodální proces v naší diecézi. Další informace o synodě můžete najít na internetu, na stránce www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023. Koordinátorkou za naši farnost byla jmenována sestra Bonaventura OSF, naše pastorační asistentka. Na ni se také můžete obrátit s případnými podněty nebo dotazy.
  • Již předem vás zvu na duchovní obnovu s komunitou Blahoslavenství, která proběhne ve dnech 13. a 14. listopadu (sobota odpoledne a neděle dopoledne). Bližší informace dostanete co nejdříve.
  • Moc děkuji všem, kdo jste se zapojili do velkého úklidu kostela a fary! Zapojilo se 17 farníků kteří odpracovali celkem 57 hodin. I tak zůstalo ještě něco nedoděláno – pokud byste se někdo ještě chtěl zapojit, kontaktujte Irenku Březinovou.