Ohlášky 32. neděle v mezidobí, 7.11.2021

7.11. neděle 32. neděle v mezidobí
8.11. pondělí památka sv. Jana Dunse Scota, kněze
9.11. úterý svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.11. středa památka sv. Lva Velikého, papeže
11.11. čtvrtek památka sv. Martina, biskupa
12.11. pátek památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13.11. sobota památka sv. Anežky České, panny
14.11. neděle 33. neděle v mezidobí

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech kromě soboty 13.11., kdy bude večerní mše sv. posunuta až po skončení obnovy na 19 hodin.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.100,- Kč.
  • farní kavárna U Kostelní myši – ve čtvrtek 11.11. bude otevřena pro setkání seniorů (tématem bude povídání o synodě) a pak dnes, v neděli 7. listopadu, se bude na faře konat Deskohraní od 14 do 17 hodin. Přijďte si zahrát a nebojte se přizvat i své známé.
  • V pátek bude po večerní mši svaté příležitost k pravidelné individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin.
  • Příští víkend zveme na duchovní obnovu s komunitou Blahoslavenství, která proběhne ve dnech 13. a 14. listopadu (sobota odpoledne od půl 3 do sedmi večer, a v neděle dopoledne – při mši a pak dopoledním setkání po ní). Bližší informace naleznete na plakátku nebo webu farnosti. Pokud víte, že se zúčastníte, napište nám prosím na farní mail, abychom měli představu o počtu účastníků.
  • Další neděli, 21.11., bude u nás mít nedělní mši sv. náš novokněz Marek Vilímek OFM, který slouží v Plzni. Po mši svaté bude udělovat své novokněžské požehnání.