Ohlášky 3. neděle adventní, 12.12.2021

12.12. neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
13.12. pondělí památka sv. Lucie, panny a mučednice
14.12. úterý památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
19.12. neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech, navíc bude v pátek v 6:30 rorátní mše – ranní mše sv. ke cti Panny Marie, mše bude při svíčkách, můžete přinést i vlastní lucerničku.
  • farní kavárna U Kostelní myši – ve čtvrtek 16.12. zveme seniory na další setkání, tématem bude tentokrát opět synoda.
  • pátek bude po večerní mši svaté příležitost k pravidelné  individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin.
  • Sestra Bonaventura zve všechny na setkání o probíhající synodě v církvi. Proběhne v pátek 17. prosince od 18:30 na faře. Cílem je vyjasnění si základních informací o synodě a rozdělení do diskusních skupinek. Na akci není potřeba se předem přihlásit. Další informace na plakátku.
  • V sobotu 18.12. bude příležitost k předvánoční zpovědi – v kostele od 15 hodin do večerní mše svaté.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.876,- Kč.
  • Perníkový Betlém – Stále platí, že uvítáme vaše figurky do perníkového betlému. Můžete je přinést na faru kdykoliv po domluvě se s.Bonaventurou.
  • Příští neděli, 19.12. bude v našem kostele od 17 hodin tradiční předvánoční koncert souboru Rosex.
  • Byli jsme pozvání (bratři a sestry františkánky) na setkání Za oponou do Malého divadla. Akce se uskuteční ve čtvrtek 16.12. od 19 hodin, pro zájemce jsou další informace na plakátku.
  • Také dnes bude po mši sv. příležitost podpořit potřebné děti zakoupením vánočních přání od Mary´s meals.