Ohlášky 4. neděle adventní, 19.12.2021

19.12. neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
25.12. sobota Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26.12. neděle svátek Svaté rodiny

 • mše sv. budou v tomto týdnu až do čtvrtka v obvyklých časech.  
 • Na Štědrý den, v pátek 24.12., bude vánoční mše svatá v 16 hodin a o půlnoci bude Půlnoční bohoslužba s Rybovou mší vánoční (neslouží se Eucharistie).
 • O slavnosti Božího narození, 25.12. bude mše svatá ráno v 9:00.
 • Příští neděli, 26.12. bude mše v obvyklé době (9:00 hod.), a bude při ní obnova manželských slibů – pokud možno, ať manželé přijdou spolu.
 • Vánoční přání od nás – si můžete vzít vzadu na stolečku, na rubu pak najdete rozpis všech vánočních bohoslužeb v naší farnosti.
 • farní kavárna U Kostelní myši – ve čtvrtek 23.12. zveme seniory na další setkání. Zazpíváme koledy a můžete vzít fotky z Vánoc pro popovídání.
 • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.230,- Kč.
 • Figurky do perníkového Betléma – přineste co nejdříve sestře Boni OSF na faru (mob. 775 694 003)
 • OTEVŘENÍ KOSTELA: Abychom vám i ostatním umožnili během vánočních svátků zajít do kostela, podívat se na Betlém, chvilku zde pobýt, chceme zajistit otevření kostela (viz níže). Prosím, kdo můžete přijít a nějakou dobu zajistit hlídání kostela, napište se do tabulky vzadu na stolku, pošlu vám ji taky k doplnění online na internetu.
 • OTEVŘENÍ KOSTELA BĚHEM VÁNOC:
  • 24.12.            10 – 16
  • 25. – 26.12.   13 – 18