Vánoce a začátek roku v našem kostele

Zveme vás na vánoční bohoslužby i na návštěvu kostela, ve kterém bude perníkový betlém. Přejeme pokojné svátky Kristova narození 🙂

24.12. 2021 Štědrý den

10 – 16 Otevřený kostel s perníkovým betlémem
16.00 Mše svatá s živým betlémem a orchestrem
24.00 Bohoslužba slova s Rybovou Českou mší vánoční

25.12. Slavnost Narození Páně

9.00 Mše svatá
13 – 18 Otevřený kostel s perníkovým betlémem

26.12. Slavnost Svaté rodiny

9.00 Mše svatá s obnovou manželských slibů
13 – 18 Otevřený kostel s perníkovým betlémem

27.12. Svátek sv. Jana

8.30 Mše sv. s žehnáním vína

31.12. Závěr občanského roku

18.00 Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku

1.1.2022 Slavnost Matky Boží Panny Marie

9.00 Mše svatá

6.1. Slavnost Zjevení Páně

8.30 Mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy
18.00 Mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy

9.1. Slavnost Křtu Páně

9.00 Mše svatá