Ohlášky první neděle v novém roce, 2.1.2021

2.1. neděle 2. neděle po Narození Páně
3.1. pondělí památka Nejsvětějšího Jména Ježíš
6.1. čtvrtek Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
9.1. neděle svátek Křtu Páně

  • mše sv. budou v tomto týdnu už v obvyklých časech.  
  • navíc bude o slavnosti Zjevení Páně ve čtvrtek 6.1. ještě večerní mše svatá večer v 18 hodin. Při obou mších se bude žehnat voda, kadidlo a křída.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.360,- Kč.
  • v pondělí bude v našem kostele slavnostní obřad Zastupitelstva města Liberec při příležitosti udělení Čestného občanství našemu zemřelému br. Antonínovi. Obřad začne v 17 hodin a kdo byste měl zájem, můžete se ho zúčastnit.
  • Ve čtvrtek 6.1. farní kavárna U Kostelní myši už opětbude.
  • pátek (první v měsíci) bude po večerní mši svaté příležitost k pravidelné  individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin.
  • V příloze najdete statistiku farnosti za rok 2021