Krest Pane Verocchio

Ohlášky na svátek Křtu Páně, 9.1.2021

9.1. neděle svátek Křtu Páně
16.1. neděle 2. neděle v mezidobí

  • Dnešním svátkem končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí
  • mše sv. budou v tomto týdnu už v obvyklých časech.  
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 7.426,- Kč.
  • Ve čtvrtek 13.1. bude pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši.
  • V sobotu 15.1. jste zváni do Kavárny U kostelní myši na filmový večer od 18:45 hodin, bude se promítat film Dva papežové s následnou diskuzí.
  • pátek bude po večerní mši svaté příležitost k pravidelné  individuální adoraci a modlitbě až do 22 hodin.
  • Protože dnes končíme vánoční dobu, uklidíme také naši výzdobu – pokud byste si děti chtěly vzít nějakou figurku z našeho Betléma, tak můžete 🙂 Ale prosím, nejezte je v kostele, nejdříve venku, abychom zde nemuseli znovu uklízet!
  • A v rámci Tříkrálové sbírky můžete dnes přispět do pokladniček při odchodu z kostela, výnos sbírky bude i letos věnován na Hospic sv. Alžběty.