Ohlášky 4. postní neděle, 27.3.2022

27. 3. neděle 4. neděle postní
3. 4. neděle 5. neděle postní

 • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
 • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.055,- Kč.
 • Ze soboty 26. března na neděli 27. března dojde ke změně času na letní – nezapomeňte si přeřídit hodinky!
 • Ve středu 23. 3. proběhlo setkání Farní rady, informace z tohoto jednání jsou na nástěnce v kostele.
 • Ve čtvrtek 31.3. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši.
 • O postních pátcích se v kostele před večerní mší modlíme Křížovou cestu od 17:30., po večerní mši svaté pak je příležitost k individuální adoraci NS a modlitbě až do 22 hodin.
 • sobotu 2.4. bude ráno v 8:30 mše sv. U Obrázku.
 • K přípravě na slavnost Vzkříšení patří i velikonoční svatá zpověď. Příležitost je vždy před mší svatou a také příští sobotu, 2. dubna, budeme zpovídat v kostele od 15 do 18 hodin.
 • Připomínám také postní aktivitu „Ježíš je náš pravý král“. Můžete se zapojit do přípravy vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma – splněním úkolů na lístcích. Aktivita bude uzavřena na Květnou neděli.
 • Prosím, abyste se zapisovali do služby lektorů při mši – na stolečku.
 • Také tam je nový List libereckých farností na měsíc duben i zvláštní číslo o P. Opletalovi. A vzadu pod kůrem si za 200 Kč můžete koupit knihu Liberec z nebe, ve které jsou i medailonky libereckých farností
 • Abychom ušetřili, tak rušíme pevnou linku na faru a místo ní je už nyní možnost volat v úředních hodinách na nový farní mobil – 739 205 493.