Ohlášky 5. neděle postní, 3.4.2022

3. 4. neděle – 5. neděle postní     
10. 4. neděle – Květná (pašijová) neděle

  • mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.480,- Kč
  • Tuto neděli 3.4. jsme zváni od 16:00 do kostela sv. Bonifáce v Hanychově na ekumenický Večer smíření a modliteb.
  • Ve čtvrtek 7.4. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši. Účastníci shromažďují vzpomínky na otce Antonína do brožury, kterou o něm chtějí vytvořit. Kdo by chtěl poslat svůj písemný příspěvek o tom, co s otcem Antonínem zažil, může se ozvat Lucii Novákové na mail: lucie.novakova.pracovni@gmail.com.
  • O postních pátcích se v kostele před večerní mší modlíme Křížovou cestu od 17:30., po večerní mši svaté pak je příležitost k individuální adoraci NS a modlitbě až do 22 hodin.
  • sobotu 9.4. bude také příležitost k velikonoční sv. zpovědi v kostele od 16 do 18 hodin. Také jsme v tuto sobotu zváni na jarní koncert souboru Rosex – v našem kostele od 19 hodin.
  • Připomínám také postní aktivitu „Ježíš je náš pravý král“. Můžete se zapojit do přípravy vstupu Pána Ježíše do Jeruzaléma – splněním úkolů na lístcích. Aktivita bude uzavřena na Květnou neděli.
  • Příští neděli 10.4. vás zveme na faru od 14 do 17 hodin na JARNĚ – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ pro velké i malé. K účasti je třeba se přihlásit u sestry Bonaventury.
  • Abychom ušetřili, tak rušíme pevnou linku na faru a místo ní je už nyní možnost volat na nový farní mobil – 739 205 493.