Ohlášky 5. neděle v mezidobí, 15.5.2022

15.5. neděle 5. neděle velikonoční
16.5. pondělí svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
17.5. úterý památka sv. Paschala Baylóna, řeholníka
18.5. středa památka sv. Felixe z Cantalice, řeholníka
20.5. pátek svátek sv. Bernardina ze Sieny, kněze
22.5. neděle 6. neděle velikonoční

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 6.110,- Kč.
  • Tuto neděli 15.5. vás zveme v 17 hodin na benefiční koncert duchovní hudby „Duchem, ne mečem“. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován ukrajinským matkám s dětmi. Další informace na plakátku.
  • Ve středu 18. května od 19 hodin proběhne další Večer chval v modlitebně Církve bratrské v Puchmajerově ulici.
  • Ve čtvrtek 19.5. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši. Na příští neděli 22. května pak Kavárna připravuje Bleší trh a olympiádu – více informací na plakátku.
  • pondělí 23. května proběhne v našem kostele jáhenské svěcení našeho br. Bernarda Mléčky OFM. Světitelem bude náš Otec biskup a mše začne v 16 hodin. Všichni jste samozřejmě zváni.
  • V neděli 29. května se při mši svaté uskuteční první svaté přijímání dětí z naší farnosti, bude jich celkem 12. Provázejme je společně modlitbou.
  • Letošní Noc kostelů proběhne 10. června a naše farnost si, kromě programu u nás, vzala na starost také program v kapli U Obrázku. Pokud byste se někdo chtěl zapojit, přihlaste se u Lucie Novákové. Potřeba by byl především někdo na recepci – u stolečku při vchodu.
  • Sestry Bonaventura a Faustýna pořádají o prázdninách příměstský tábor pro děti, a to v termínu 18.-22.7. Přihlašujte se u sestry Bonaventury.