Ohlášky 4. neděle velikonoční, 8.5.2022

8.5.  neděle  4. neděle velikonoční
12.5.  čtvrtek  památka sv. Leopolda Mandiče, kněze
14.5.  sobota  svátek sv. Matěje, apoštola
15.5.  neděle 5. neděle velikonoční
 • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
 • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.600,- Kč.
 • Minulý týden proběhlo další setkání farní rady. Informace z jejího jednání si můžete přečíst na nástěnce u vchodu.
 • Ve středu 11.5. jsme zváni na 18 hodinu do Knihkupectví Fryč – proběhne tam prezentace knihy P. Michala Podzimka Bůh ve škole. Více na plakátku.
 • Ve čtvrtek 12.5. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši. Na neděli 22. května pak Kavárna připravuje Bleší trh a olympiádu – více informací na plakátku.
 • Koncert „Duchem, ne mečem“příští neděli 15.5. vás zveme v 17 hodin na benefiční koncert duchovní hudby, výtěžek bude věnován ukrajinským matkám s dětmi. Další informace na plakátku.
 • Svoji činnost obnovila Česká křesťanská akademie. Zve zájemce k zapojení se do činnosti – s dotazy můžete se obrátit na J. Březinu tel. 605128860 nebo na L. Procházkovou tel. 722472527.
 • Letošní Noc kostelů proběhne 10. června a naše farnost si, kromě programu u nás, vzala na starost také program v kapli U Obrázku. Pokud byste se někdo chtěl zapojit, přihlaste se u Lucie Novákové. Potřeba by byl především někdo na recepci – u stolečku při vchodu.