Ohlášky 6. neděle velikonoční, 22.5.2022

22.5.    neděle              6. neděle velikonoční
24.5.     úterý                 svátek Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi
26.5.     čtvrtek              slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  
29.5.    neděle               7. neděle velikonoční

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech. Navíc bude v pondělí mše sv. s jáhenským svěcením od 16 hodin a ve čtvrtek 26.5. o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude navíc večerní mše v 18 hodin.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.130,- Kč, a na benefičním koncertě na pomoc ukrajinským uprchlíkům 4.500,- Kč, moc děkujeme účinkujícím i všem dárcům!
  • Tuto neděli 22.5. vás zveme od 14 hodin na faru na Bleší trh a olympiádu – více informací na plakátku
  • pondělí 23.5. proběhne v našem kostele jáhenské svěcení našeho br. Bernarda Mléčky OFM. Světitelem bude náš Otec biskup a mše začne v 16 hodin. Všichni jste samozřejmě zváni.
  • Ve čtvrtek 19.5. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši.
  • Příští neděli 29.5. se při mši svaté uskuteční první svaté přijímání dětí z naší farnosti, bude jich celkem 12. Provázejme je společně modlitbou.
  • Letošní Noc kostelů proběhne 10. června a naše farnost si, kromě programu u nás, vzala na starost také program v kapli U Obrázku. Pokud byste se někdo chtěl zapojit, přihlaste se u Lucie Novákové. Potřeba by byl především někdo na recepci – u stolečku při vchodu.
  • Sestry Bonaventura a Faustýna pořádají o prázdninách příměstský tábor pro děti, a to v termínu 18.-22.7. Pokud byste toho chtěl někdo využít, přihlásit se je možné u sestry Bonaventury.