Ohlášky 16. neděle v mezidobí, 17.7.2022

17.7.     neděle              16. neděle v mezidobí
22.7.     pátek                 svátek sv. Marie Magdalény
23.7.     sobota               svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24.7.     neděle               17. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • Ve čtvrtek 21.7. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve farní kavárně U Kostelní myši.
  • V pátek 22.7. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • Na příští neděli 24.7. připadá Světový den seniorů. V tento den může získat plnomocné odpustky každý, kdo kromě obvyklých třech podmínek (zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) také osobně, nebo prostřednictvím komunikačních prostředků, navštíví staré sestry a bratry, kteří se nacházejí v nouzi či obtížích (např. nemocné, opuštěné, nemohoucí a podobně). Sami senioři mohou tyto odpustky získat, pokud se v modlitbě připojí k papeži, který bude na tento úmysl sloužit bohoslužbu.