Ohlášky 17. neděle v mezidobí, 24.7.2022

24.7.     neděle               17. neděle v mezidobí
25.7.     pondělí             svátek sv. Jakuba, apoštola
26.7.     úterý                 památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
29.7.     pátek                 památka sv. Marty, Marie a Lazara
31.7.     neděle               18. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybraly 3.330,- Kč
  • Ve čtvrtek 28.7. výjimečně nebude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory.
  • V pátek 29.7. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • Příští týden bude Farní dovolená – budeme spolu s Bernardem, Bonaventurou a 11 rodinami a dalšími farníky u sester na Hoješíně. Zastupovat zde bude br. Dominik.
  • Jsme také zváni na pouť do Kryštofova Údolí. V pátek 29.7. bude od 18 hodin mše sv. u opravené kapličky sv. Kryštofa a poutní mše svatá pak bude v kostele v neděli 31.7. od 11 hodin.
  • Již předem vás zveme na putování na Porciunkuli do Hejnic (2.8.). Pěší pouť začne ve 12:45 v Rudolfově – U elektrárny, poutní mše svatá v Hejnicích bude od 18 hodin. Více informací na plakátku.