Ohlášky 19. neděle v mezidobí, 7.8.2022

7.8.     neděle                  19. neděle v mezidobí
8.8.     pondělí             svátek sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů
9.8.     úterý                 svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10.8.     středa              svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11.8.     čtvrtek             svátek sv. Kláry z Assisi, panny
14.8.     neděle             20. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 2.140,- Kč
  • pondělí nás zvou Otcové dominikáni do Jablonného na slavení slavnosti sv. Dominika – mše svatá bude od 18 hodin.
  • Ve středu 10.8. jsme zváni na koncert flašinetářů. Uskuteční se v kostele Nalezení sv. Kříže od 17 hod.
  • Ve čtvrtek 11.8. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně.
  • V pátek 12.8. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.