Fotky z pouti do Hejnic

O svátku Panny Marie Andělské 2. srpna 2022 jsme se vydali z Rudolfova po poutní stezce do Hejnic. Za fotografie děkujeme Lence Procházkové.