Ohlášky 27. neděle v mezidobí, 2.10.222

2.10.     neděle                 27. neděle v mezidobí
4.10.     úterý                    slavnost SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ZAKLADATELE ŘÁDU      7.10.     pátek                   památka Panny Marie Růžencové
9.10.     neděle                 28. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech kromě úterý, kdy bude o slavnosti sv. Františka mše svatá večer v 18 hodin spolu s bratry dominikány (ranní mše sv. nebude!). Srdečně vás zveme!
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 4.360,- Kč, sbírka byla odeslána na Charitu.
  • Tuto neděli nás Koutovi zvou ve 14 hodin na tradiční jablečné moštování. Další podrobnosti na plakátku.
  • V pondělí 3.10. budeme od 19 hodin slavit v předvečer slavnosti tichou bohoslužbu Transitus, připomínku přechodu sv. Františka do nebe.
  • V úterý 4.10. vás zveme na vernisáž výstavy prací žáků ZŠ nám. Míru, která bude instalována před kostelem. Začátek bude v 16 hod.
  • Ve čtvrtek 6.10. bude po ranní mši sv.pravidelné setkání pro seniory ve Farní kavárně U kostelní myši
  • V pátek 7.10. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.