Ohlášky 26. neděle v mezidobí, 25.9.2022

25.9.     neděle             26. neděle v mezidobí
27.9.     úterý                 památka sv. Vincence z Paula, kněze
28.9.     středa               slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
29.9.     čtvrtek              svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30.9.     pátek                 památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.10.      sobota               památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
2.9.     neděle               27. neděle v mezidobí

  • V tomto týdnu budou mše sv. v obvyklých časech kromě středy, kdy bude ranní mše svatá v 9 hodin (státní svátek).
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.250,- Kč
  • Tuto neděli jste po mši sv. zváni na loutkové divadlo a odpoledne v 16 hodin bude v Radčicích posvěcení opraveného křížku v ulici ke Sluji.
  • Ve středu 28.9. o slavnosti sv. Václava poděkujeme při mši svaté v 9 hod. za Boží dary, zvl. za úrodu – pokud byste měl někdo nějaké výpěstky, které bychom mohli při mši požehnat, předejte je Janě Kasičové. Odpoledne se pak bude v 16 hodin konat Modlitba za stvoření na Pláních pod Ještědem.
  • V pátek 30.9. bude v našem kostele po večerní mši svaté tichá eucharistická adorace až do 22 hodin.
  • sobotu 1.10. bude příležitost ke svátosti smíření v kostele v době od 16 do 18  hodin (do večerní mše sv.)
  • Už předem vás zveme na velký podzimní úklid kostela a fary, který proběhne na konci měsíce – v pátek 30.9. a sobotu 1.10. a na slavení slavnosti sv. Františka – více na plakátcích na nástěnce.