Fotky z biřmování – 13. 6. 2023

V úterý 13. června od 18 hodin se konala slavnostní mše svatá s otcem biskupem Janem Baxantem, který udělil jedenácti dospělým lidem svátost biřmování. Všem nově biřmovaným vyprošujeme hojnost darů Ducha Svatého pro jejich dospělý život z víry! 🙂