Několik foto momentů z farní dovolené

Koncem července jsme prožili hezkou farní dovolenou na Hoješíně u Seče. Zde je několik momentů ve fotografii.