Ohlášky 20. neděle v mezidobí, 20.8.2023

20. 8. neděle 20. neděle v mezidobí
21. 8. pondělí památka sv. Pia X., papeže
22. 8. úterý památka Panny Marie Královny
24. 8. čtvrtek svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. 8. pátek památka sv. Ludvíka IX., krále, patrona III. řádu
27. 8. neděle 21. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb. Příležitost ke zpovědi je vždy přede mší svatou, nebo individuálně po domluvě s knězem.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.395,- Kč.
  • Tuto neděli, 20. 8., se při mši svaté rozloučíme s br. Bernardem a poděkujeme mu za působení v naší farnosti. Bratr Bernard odchází na své nové působiště do františkánské komunity v Brně, k nám místo něj přijde br. Jan Nepomuk z Plzně.
  • Ve čtvrtek 24. 8. bude po ranní mši sv. setkání seniorů na faře.
  • V pátek 25. 8., po skončení večerní mše, bude kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci do 22 hod.
  • Už předem zveme školáky na požehnání před začátkem školy – bude to při nedělní mši sv. 3. září. Po této mši pak bude na faře setkání s rodiči k výuce náboženství – pokud byste ještě chtěli nějaké děti přihlásit, udělejte to prosím co nejdříve.

Odkaz na přihlašovací formulář na náboženství: https://bit.ly/nabozenstvi23_24