Ohlášky 21.neděle v mezidobí, 27.8.2023

27. 8. neděle 21. neděle v mezidobí
28. 8. pondělí Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8. úterý Památka Umučení sv. Jana Křtitele
3. 9. neděle 22. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb.
  • Příležitost ke zpovědi je vždy přede mší svatou, nebo individuálně po domluvě s knězem.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.200,- Kč.
  • Ve čtvrtek 31. 8. bude po ranní mši sv. setkání seniorů na faře.
  • V pátek 1. 9. bude po skončení večerní mše kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci do 22 hod.
  • Příští neděli, 3. 9., zveme školáky na požehnání před začátkem školy – při nedělní mši sv. Po této mši pak bude na faře setkání s rodiči k výuce náboženství – pokud byste ještě chtěli nějaké děti přihlásit, udělejte to prosím co nejdříve. Při tomto setkání se také budete moci seznámit s našimi novými katechetkami.
  • Odkaz na přihlašovací formulář na náboženství: https://bit.ly/nabozenstvi23_24