Ohlášky na slavnost Posvěcení našeho kostela, 17.9.2023

17. 9. neděle Slavnost posvěcení našeho kostela
18. 9. pondělí památka sv. Josefa z Kupertina, kněze
19. 9. úterý památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů – mučedníků
20. 9. středa svátek Posvěcení katedrály sv. Štěpána
21. 9. čtvrtek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. 9. sobota památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24. 9. neděle 25. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku bohoslužeb.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.190,- Kč.
  • Vzadu na stolečku je možné si zakoupit stolní kalendáře na r. 2024.
  • Tuto neděli – 17. 9., vás zveme na Farní posvícení. Při mši poděkujeme za náš kostel a poprosíme za usmíření zranění z minulosti a následovat pak bude farní setkání na faře a farní zahradě. Letos se nám podařilo domluvit kolotoč, bude i malé pohoštění (posvícenský guláš a ruprechtické pivo Ruprecht), z tvůrčích aktivit pro děti navlékání korálků. A hlavně hezké společenství nás všech.
  • Školské sestry sv. Františka nás srdečně zvou na Večer díkůvzdání. Proběhne ve středu 20. září od 18 hodin před rochlickým kostelem, kde zazní chválové písně a bude zajištěno drobné občerstvení. Kostel sv. Jana Křtitele bude po celý večer otevřen k osobní či přímluvné modlitbě.
  • V pátek 22. 9. bude po skončení večerní mše kostel otevřen k tiché modlitbě a adoraci do 22 hod.
  • Na začátku října budeme ve farnosti mít ostatky bl. Carla Acutise. Zakoupit si můžete knihu o jeho životě, komiks pro děti i novénu. A vždy po nedělní mši budou losováni výherci znalostní soutěže o něm.

FOTO: Stanislava Koutová