Přejeme radostné Vánoce!

Přejeme vám radost z Ježíšova narození, a ať nyní o svátcích vládne v nás Kristův pokoj – vždyť nám ho přišel dát! Pokoj mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi navzájem, i pokoj do našich srdcí!

Bratři františkáni a sestra Bonaventura