Ohlášky na svátek Svaté rodiny, 31.12.2023

31. 12.       neděle     svátek Svaté rodiny

1. 1. 2024 pondělí    Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

2. 1.            úterý        památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

3. 1.            středa       památka Nejsvětějšího Jména Ježíš

6. 1.            sobota      slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

7. 1.             neděle      svátek Křtu Páně

 • Mše svaté budou v tomto týdnu podle rozpisu vánočních bohoslužeb.
 • V pondělí, o slavnosti Matky Boží, bude mše v 9 hodin, v ostatních dnech jako obvykle.
 • Minulou neděli (na Boží Hod vánoční) se při sbírce do pokladničky vybralo 5.398,- Kč. Na sv. Štěpána (na bohoslovce) pak 1.240,-.
 • Ve čtvrtek 4. 1. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání seniorů v kavárně U Kostelní myši.
 • V pátek 5. 1. bude po skončení večerní mše obvyklá eucharistická adorace – do 22 hodin.
 • Při večerní mši sv. o slavnosti Zjevení Páně (6. 1. od 18 hod.) posvětíme vodu, kadidlo a zlaté předměty.
 • Už předem vás zveme na dvě lednové akce:
  • Ples libereckých farností – proběhne v sobotu 27. 1. od 19 hodin v Koloseu a
  • Farní Bruslení – v neděli 28. 1. od 17:15 v Hrádku nad Nisou! Další informace na plakátku.