Ohlášky 4.neděle v mezidobí,28.1.2024

     28. 1.      neděle           4. neděle v mezidobí

     30. 1.      úterý              památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny

     31. 1.      středa           památka sv. Jana Boska, kněze

       2. 2.       pátek             svátek Uvedení Páně do chrámu

       3. 2.       sobota          památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

       4. 2.      neděle            5. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 2.450,- Kč. Sbírka byla odeslána na Biblické dílo.
  • Farní Bruslení – bude tuto neděli 28. 1. od 17:15 v Hrádku nad Nisou! Další informace na plakátku.
  • Ve čtvrtek 1. 2. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání seniorů v kavárně U kostelní myši.
  • V pátek 2. 2. bude, po skončení večerní mše ze svátku Uvedení Páně do chrámu, při které posvětíme svíce „hromničky“, obvyklá eucharistická adorace – do 22 hodin.
  • V sobotu 3. 2., o svátku sv. Blažeje, bude na závěr mše svaté udělováno Svatoblažejské požehnání.