Ohlášky 4.neděle postní,10.3.2024

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklých časech.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.340,- Kč.
  • V úterý 12. 3. jste zváni na modlitby za nemocné. Konají se od 18 hodin na faře.
  • Ve středu 13. 3. vás zveme, především rodiče, na modlitbu křížové cesty za děti. Sejdeme se v 15 hod. u prvního zastavení křížové cesty vedoucí ke kapli U Obrázku.
  • Ve čtvrtek 14. 3. bude po ranní mši sv. pravidelné setkání seniorů v kavárně U Kostelní myši.
  • V pátek 15. 3. se od 17:30 pomodlíme Křížovou cestu. Po večerní mši následuje eucharistická adorace do 22 hod. jako obvykle.
  • V sobotu 16. 3. se na faře bude od 19 hod. konat beseda s restaurátory Kalvárie U Obrázku
  • Minulý týden se setkala Farní rada naší farnosti – informace z jejího jednání jsou vzadu na nástěnce.
  • Připomínám také pravidelná setkávání naší farnosti – v pondělí večer farní buňky, v úterý ráno a ve čtvrtek večer Modlitby matek.
  • V úterý dopoledne se setkávají maminky s malými dětmi a odpoledne se konají na faře modlitby za nemocné. Ve středu dopoledne se na faře setkávají pěstounky a ve čtvrtek senioři. Další informace na farním webu, nebo zavolejte sestře Boni na farní mobil.