Ohlášky na neděli Zmrtvýchvstání, 31.3.2024

     31. 3.       neděle        slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

        1. 4.      pondělí        PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

        7. 4.      neděle          2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)

  • Mše svaté budou v tomto týdnu podle velikonočního rozpisu bohoslužeb.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.380,- Kč.
  • Na Pondělí velikonoční, 1. dubna, bude mše sv. v 9 hodin.
  • Ve čtvrtek 4. 4. bude na faře po ranní mši sv. pravidelné setkání seniorů v kavárně U kostelní myši (kolem 9 hod.).
  • V pátek 5. 4. bude po skončení mše svaté příležitost k eucharistické adoraci do 22 hod.
  • V sobotu 6. 4. bude pravidelná mše sv. v kapli Panny Marie U Obrázku ráno v 8:30.
  • Již předem vás zveme k zapojení se do dalšího hloubkového úklidu kostela a dalších farních prostor. Uklízení proběhne v pátek 26. a v sobotu 27. dubna. Přijít můžete v těchto dnech kdykoliv, po domluvě s Irenkou Březinovou. Další informace na plakátku.

Pán vstal z mrtvých! Aleluja, aleluja!