Ohlášky na Květnou neděli, 24. 3. 2024

24. 3. neděle Květná (pašijová) neděle

28. 3. čtvrtek Zelený čtvrtek

29. 3. pátek Velký pátek

31. 3. neděle slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

  • Mše svaté budou v tomto týdnu podle velikonočního rozpisu bohoslužeb.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 6.160,- Kč.
  • Tuto neděli, 24. 3., bude po skončení mše na faře pletení pomlázek.
  • V pondělí 25. 3. nás J. Voženílek uvede do liturgie Velkého pátku – přednáška se uskuteční od 18:30 hod. na ruprechtické faře.
  • Ve středu 27. 3. bude v kostele od 15 do 18h zpovídání.
  • Na Zelený čtvrtek – 28. 3., nebude ranní mše, večerní mše bude od 18 hodin a po jejím skončení bude příležitost k tiché modlitbě v getsemanské zahradě až do půlnoci. Vzadu na stolku je možnost zapsat se do tabulky přítomnosti v jejím průběhu.
  • V pátek 29. 3. se před Velkopáteční bohoslužbou pomodlíme Křížovou cestu (od 17:15) a po skončení bohoslužby bude kostel otevřen k tiché modlitbě do 22 hod. Opět prosím o zapsání se od tabulky.
  • Na Bílou sobotu 30. 3. budeme slavit velikonoční vigilii od 21 hodin, bude s udělováním křtu našim katechumenům.
  • Příští neděli 31. 3., na Boží Hod velikonoční, bude mše sv. jako obvykle v 9 hodin se svěcením pokrmů.