Fotky z vigilie Seslání Ducha Svatého s udílením biřmování

Sobota 18. května, kaple Panny Marie U Obrázku, Liberec-Ruprechtice
biřmování udílel Mons. Stanislav Přibyl, biskup litoměřický
FOTO: Stanislav Foršt