Ohlášky na neděli Nejsvětější Trojice, 26.5.2024

  26. 5.       neděle             slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

    30. 5.       čtvrtek          slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

    31. 5.       pátek             svátek Navštívení Panny Marie

       1. 6.      sobota           památka sv. Justina, mučedníka

       2. 6.      neděle            9. neděle v mezidobí

  • Mše svaté budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku. V sobotu 1. 6. bude také mše sv. v kapli U Obrázku – v 8:30.
  • Minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.475,- Kč.
  • Ve čtvrtek 30. 5. bude na faře po ranní mši sv. pravidelné setkání seniorů v kavárně U kostelní myši.
  • V pátek 31. 5. bude po skončení mše svaté příležitost k eucharistické adoraci do 22 hod.
  • Příští neděli, 2. června, se při farní mši v 9 hodin uskuteční 1. svaté přijímání dětí, které se na ně připravovaly v rámci náboženství. Zároveň také bude Den dětí U Obrázku.
  • Také v neděli 2. června zveme na jarní koncert pěveckého souboru Ještěd, který se uskuteční od 18 hod. v našem kostele. Vstupné dobrovolné.
  • Již předem vás zveme na Noc kostelů – v kapli U Obrázkuve čtvrtek 6. 6., a v našem kostele (i jinde) v pátek 7. 6. U nás začneme večerní mší sv. v 18 hod., další program můžete najít na farním webu.