V neděli 7. června 2020 přijel do naší farnosti biskup Jan Baxant a udělil svátost biřmování čtrnácti lidem, se kterými...
V náboženství jsme s dětmi probírali téma Ježíše jako dobrého pastýře Každý si vytvořil ovečku a nakonec jsme je rozpohybovali...
V adventu se scházíme k rorátní mši sv. při svíčkách – každý pátek v 6.30....