Farnost Ruprechtice...

Ze života farnosti Zdrojem života farnosti jsou pravidelné bohoslužby, které jsou pozváním k setkání s druhými, se sebou a především s B…