Uplynulé akce

Pěší putování do Hejnic

Zveme vás spolu s našimi biřmovanci na pěší pouť do Hejnic.
Sraz: v pátek 8. 6. v 16.20 hod. u elektrárny v Rudolfově, autobus č. 18
Kudy: po staré poutní cestě přes Jizerské hory, 13 km
Předpokládaný příchod: kolem 20:30
Možnost návratu do Liberce: autobus 20:45 z Hejnic
bratři Jeroným a Bernard

 

Dětský den U Obrázku

DĚTSKÝ DEN FARNOSTÍ

LIBERECKÉHO VIKARIÁTU

Neděle 3. června 2018

Prázdninové letní skotačení 

U Obrázku v Ruprechticích

images

9.00 registrace

9.30 mše svatá v kapli U Obrázku

biblické scénky dětí,

oběd (zajištěn), soutěže

14.30 předpokládané ukončení

Bude-li pršet, přesuneme se po mši sv. na faru

na arciděkanství v Liberci.

Budeme rádi za buchtičky, koláče či jiné sladké občerstvení od maminek či babiček do naší polní kuchyně.

Těšíme se na Vás a vaše ratolesti!!!

 

 

Noc kostelů 2018

Zveme vás k připojení do Noci kostelů 2018, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

Číst dál