18. neděle v mezidobí, 4.8.2019

4.8. neděle     18. neděle v mezidobí
6.8. úterý      svátek Proměnění Páně 
8.8. čtvrtek   svátek sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů
9.8. pátek      svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10.8. sobota    svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11.8. neděle     19. neděle v mezidobí

  • Mše sv.budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku. Příští neděli bude také mše sv. v kapli U Obrázku v 15 hodin.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 1.780,- Kč.
  • Ve čtvrtek, na svátek sv. Dominika můžete s námi oslavit slavnost tohoto světce spolu s Otci dominikány v Jablonném. Mše sv. se bude konat v 18 hodin a po ní bude následovat tradiční setkání v klášteře.
  • V červenci a srpnu nebudou po mši sv. setkání ministrantů.