Close

Otevřený kostel k adoraci v úterky a pátky

Zveme vás ke chvíli ztišení a osobní modlitby před Kristem v eucharistii.

Kostel je otevřený s vystavenou Nejsvětější svátostí v úterky 18-20.30 hod. a v pátky 19-20.30 hodin.

Nadále v nouzovém stavu platí, že v neděle 10-11.30 je kostel otevřený a je možnost přijmout svaté přijímání.

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *