Otevřený kostel k adoraci v pátky

Zveme vás ke chvíli ztišení a osobní modlitby před Kristem v eucharistii.

Kostel je otevřený s vystavenou Nejsvětější svátostí v pátky od večerní mše sv. (cca 18.30) do 22.00 hodin.

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)