Ohlášky na Zmrtvýchvstání Páně, 17.4.2022

17.4.    neděle                Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží Velikonoční    
18. 4.    pondělí              Velikonoční pondělí 
24.4.    neděle               2. neděle velikonoční

  • pondělí 18.4. bude mše svatá v 9 hodin, dále již budou mše sv. v obvyklých časech.
  • Příští neděli 24.4. bude v 15 hodin U Obrázku mše ke cti sv. Jiří, můžete se jí zúčastnit spolu se skauty, po mši bude následovat slavnostní táborák.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 5.183,- Kč, na Velký pátek se vybralo 4.740,- Kč, tato sbírka bude odeslána jako dar na Svatou zemi.
  • Ve středu 20.4. od 19 hod. proběhne v modlitebně Církve bratrské další Večer chval. Jsme srdečně zváni ke společné modlitbě.
  • Připravuje se obnova činnosti České křesťanské akademie v Liberci. Kdo byste měl zájem se zapojit, zahajovací schůze se uskuteční 28. 4. od 9 hodin na Arciděkanství. Další informace jsou na plakátku, nebo se obraťte na J. Březinu.
  • Farní buňka organizuje další Kontemplativní víkend na Kristiánově od 29.4. do 1.5. Je ještě několik volných míst: Další informace u Lucie Novákové, nebo na odkazu: https://lucienovakovapraco.wixsite.com/vikend-jizerkyhttps://lucienovakovapraco.wixsite.com/vikend-jizerky